مرور برچسب

امر سیاسی

جامعه شناسی شوخی

- دیکتاتورها شوخی سرشان نمی شود! میان رساله هانری برگسون «خنده» (1900) تا رُمان میلان کوندرا «شوخی» (1967) بیش از نیم قرن فاصله زمانی و دنیایی از اندیشه فاصله می اندازد. و این همان زمانی است که درست پیش از حوادث مه 1968 و زیر و رو شدن ِ…

زبان و امر سیاسی

زبان در معنای عام آن را بی شک باید ظرف اندیشه به شمار بیاوریم که فراتر از کارکردی ارتباطی، حامل اندیشه و سازندۀ انسان است. این امری است که از دوران باستان تا امروز، در نزد متفکران، بر آن تاکید وجود داشته است: افلاطون در کراتیلوس از زبان…