مرور برچسب

افزایش خشونت ها در جامعه ی ایران

همه چیز رنگ و بوی سیاسی دارد: گفتگو با ناصر فکوهی

ایمان گنجی اشاره: ناصر فکوهی، جامعه‌شناس و انسان‌شناس معاصر، سال 1335 در تهران متولد شد. فکوهی دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مدیر تارنمای پربازدید انسان‌شناسی و فرهنگ و عضو انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و…