مرور برچسب

افتخار ملی

واژگان یک فرهنگ(۲): «پیکان»:ظهور و سقوط یک «افتخار ملی»

با افزایش درآمد نفتی ، شعار «هر ایرانی، یک پیکان»، از دهه 1340، مطرح شد. پیکان- تا اندازه ای روی الگوی «ماشین مردمی»(فولکس واگن، فیات و سیتروئن)- بر اساس یک راهبرد سیاسی، یکی از ستون های اصلی ساخت طبقه متوسط جدید شهری تصورمی شد. طبقه ای نه…