مرور برچسب

اصلی‌ترین راهکارهای تغییر و سالم‌سازی در ایران

راهی جز تغییر و سالم‌سازی از جز به کل نداریم: گفتگو با ناصر فکوهی

اردشير منصوري توصیه به بالا بردن ظرفیت‌های تحمل نقد می‌کند. می‌گوید: گفتگو کردن، افزایش آزادی بیان و اینکه افراد تفاوت را بفهمند، و جلوگیری از درآمدهای سهل‌الوصول از اصلی‌ترین راهکارهای تغییر و سالم‌سازی در ایران است. ناصر فکوهی؛…