مرور برچسب

اسنوبیسم روشنفکرانه

سینما، فلسفه و اسنوبیسم روشنفکرانه: گفتگو با ناصر فکوهی

خردنامه همشهری کار ما چیزی شبیه ادای سینمای هنری و تجاری جهان را درآوردن در یک سیستم اقتصادی است که عمدتا درآمدهای خود را از رانت های نفتی کسب می کند و نه از فروش «صنعتی» یا «تجاری» فیلم و یا حمایت های علاقمندان از نوعی سینمای «هنری». به…