مرور برچسب

اریش مندلسون

پاره های معماری(۱۸)، مندلسون: تراژدی ما، حرفه ای شدن است

اریش مندلسون(1887-1953) زاده آلمان بود؛ او به باور برخی، یک معمار اکسپرسیونیست و به نظر برخی دیگر، یک معمار ارگانیک یا دینامیک بود. مندلسون با گروه هنرمندان «شوالیه آبی»  آمد و رفت داشت و در نخستین سال های تجربه خود،  برای سالن…