مرور برچسب

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه‌ای: پول به مثابه هدف اصلی کنشگران اجتماعی

در دنیای جدید همه چیز تغییر کرده یا در حال تغییر است. در دوران پدربزرگ‌های ما کارمند دولت بودن اعتباری داشت و البته درآمدی به نسبت خوب. این مردهای دولتی موارد خوبی برای ازدواج بودند و لاجرم سرشان در هیچ شرایطی بی‌کلاه نمی‌ماند. حالا اما کسی…

اخلاق حرفه‌ای: پول به مثابه هدف اصلی کنشگران اجتماعی: گفتگوبا ناصر فکوهی

نگار حسینی در دنیای جدید همه چیز تغییر کرده یا در حال تغییر است. در دوران پدربزرگ‌های ما کارمند دولت بودن اعتباری داشت و البته درآمدی به نسبت خوب. این مردهای دولتی موارد خوبی برای ازدواج بودند و لاجرم سرشان در هیچ شرایطی بی‌کلاه…