مرور برچسب

آینده

آینده ما را «تایم» مشخص نمی کند

گفتگو با ناصر فکوهی / روزنامه «اصفهان زیبا» من فکر می کنم خوانش آنچه در خارج از ایران درباره ایران نوشته می شود، اعم از نوشته های مطبوعات و رسانه ها و نوشته های علمی و دانشگاهی نیاز به در نظر گرفتن شرایط تولید این نوشتارها دارد، همان…