مرور برچسب

آینده خانواده

کنش و نظریه (۱۵): اندیشه پیچیده و آینده خانواده

ادگار موردن(Edgar Morin) در مجموعه نظریه پردازانی قرار می گیرد که در محیط های آکادمیک بین المللی به آن «اندیشه فرانسوی» (french thought) لقب داده اند، ترکیبی نه لزوما همگن از فیلسوفان و جامعه شناسان از فوکو و بارت و بوردیو گرفته تا لیوتار و…