مرور برچسب

آکادمی نوبل

نوبلی برای جنگ

آکادمی نوبل سالیان سال است که در برخی از جوایزی که اهدا می کند، مورد شک و تردید جانبداری سیاسی است. اما از میان این جوایز، «جایزه صلح»، همواره بیشترین شک و تردیدها را نسبت به خود ایجاد کرده است. و امسال با اهدا این جایزه به باراک اوباما ،…