مرور برچسب

آسیب شناسی وندالیسم در ایران

گزارش مستند «گنبد مینا» و سخنرانی درباره آسیب شناسی وندالیسم در ایران

ملیکا زندیچی در ادامه برنامه های نمایش فیلم و سخنرانی گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری انسان شناسی و فرهنگ، فیلم " گنبد مینا " (1391) محصول گروه مستند شبکه اول صدا و سیما و برنده 2 جایزه ( بهترین فیلم بخش اجتماعی و…