مرور برچسب

آسیب اجتماعی

«آسیب های اجتماعی با سخت گیری ترمیم نمی شوند»؛ چگونگی مواجهه با پدیده های اجتماعی درگفتگو با ناصر…

شفقنا در خصوص برخورد آمرانه و سیاسی با پدیده های اجتماعی ، وقتی عرف جامعه تغییر کرده و قانون معنایی ندارد، اصرار بر اجرای آن در حالی که همه می دانند غیر قابل اجرا است، هم هزینه بیهوده کردن است و هم سایر قوانین را ضعیف می کند. بسیاری از…