مرور برچسب

آسیب‌شناسی فرهنگ کتاب و کتابخوانی

آسیب‌شناسی فرهنگ کتاب و کتابخوانی: گفتگو با ناصر فکوهی

محمد رضا ارشاد شکستن انحصارهای روشنفکرانه باوجود اینکه امروزه کتاب‌های زیادی در ایران چه به صورت نگارش و چه به شکل ترجمه چاپ می‌شوند اما آمارهایی به طور غیررسمی وجود دارد که حکایت از نبود فرهنگ مطالعه در جامعه دارد.این آسیب به حدی است…