مرور برچسب

آسفالت

اندیشه های تصویری (۱۸) : آسفالت

سختی آسفالت در برابر نرمی خاک، و نظم خطی - هندسی – شکلی آن در برابر بی نظمی راه های پر پیچ و خم و بیراهه های کوهستانی یا جنگلی، امنیت آمرانه و تضمین کننده حرکت از پیش تعیین شده را برای کنشگر اجتماعی، در برابر آزادی، آمرانه نبودن حرکت، اما…