مرور برچسب

آتش سبز

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم (۳): آتش سبز

آتش سبز (۱۳۸۶/ ۲۰۰۸)/ محمدرضا اصلانی (۱۳۲۲) دغدغه اصلانی، از خلال هنر، شعر و فلسفه قابل درک نیست. مسئله، پیچاپیچ ِ گره‌هایی است که آن پهنه‌های معنایی ِ زیباشناختی را در کار او، به یکدیگر پیوند زده‌اند. از این روست که تنها با ادراک این…