مرور برچسب

آب

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ آب ۲

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ آب 2 / آب، دریانوردان و تورهای ماهیگیری / جنوب فرانسه، «ساحل شهر بوردو» / تابستان ۱۳۹0 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و…

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ آب ۱

آب در لایه های آبستره | این عکسها در تابستان 1394، «رودخانه مارن» در شهر پاریس، توسط « ناصر فکوهی» گرفته شده اند. «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها…