مرور رده

کارگاه‌های آموزشی

درسگفتار درباره روش تحقیق در سینمای مستند

با تاکید بر فیلم سپیده دمی که بوی لیمو می داد نخستین جلسه از کارگاه «درس گفتارهای روش تحقیق در سینمای مستند» عصر روز گذشته (دوشنبه اول اردیبهشت 1393) با حضور دکتر ناصر فکوهی مدرس دانشگاه تهران و هنرجویان ثبت نام شده، در سالن سینماحقیقت…

کارگاه: نظریه بوردیویی با تاکید بر نظام دانشگاهی (پاورپوینت)

روز یکشنبه اول تیر ماه 1393، کاراه مشترکی به وسیله انسان شناسی و فرهنگ و گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیفات و فناوری، برگزار شد. این کارگاه هشت ساعته به تشریح و تحلیل اندیشه بوردیو با تاکید بر نظریه او…

مواد اتنوگرافیک در کار تحقیق

در هر کار انسان شناختی یکی از انتظاراتی که از پژوهشگر می رود بخشی از کار اوست که می توان به آن کار مردم نگارانه یا کار اتنوگرافیک اطلاق کرد. منظور از این قسمت کار، تحقیق یا پژوهش در هر سطحی که باشد ( چه یک تحقیق درسی، یک پژوهش میدانی، یک…