مرور رده

دسته‌بندی نشده

انسان شناسی آسیب های روزمره (۱۱): بلاهت

فراز گفتاری از آلبرت انشتین که شهرت بسیاری دارد، می گوید: « دو چیز هستند که باید آنها را بی پایان دانست: کیهان و بلاهت انسانی، هر چند در مورد کیهان، هنوز اطمینان مطلق ندارم». این جمله و هزاران جمله مشابه آن را که در طول تاریح ادبیات ثبت شده…

لوتی گری یا لومپنیسم: گفتگو با ناصر فکوهی

پژمان موسوی پیش از هر چیز بگویم، ابعاد تاریخی و فلکلوریک این موضوع به هیچ عنوان در تخصص من نیست، و به حوزه مطالعات مردمی و تاریخ گذشته ایران بر می گردد. آنچه من در اینجا درباره اش صحبت می کنم عمدتا به تاریخ معاصر یعنی یک صد ساله اخیر و…

مسائل بین نسلی، مسئولیت دهی به جای تصدی گری: گفتگو با ناصر فکوهی

محمد جواد استادی نسل ها، در مفهومی خطی و در پیوستاری معنایی از لحاظ جامعه شناختی می توانند نوعی تجسم تداوم و پایداری نظام اجتماعی باشند که البته می توانند خود را صرفا باز تولیدی مکانیکی بکنند و یا تلاش شود در آنها با برنامه ریزی، وضعیت…

درون/ برون

رولان بارت/ ناصر فکوهی (کارگاه ترجمه) تئاتر غربی چند قرن اخیر را در نظر بگیریم: کارکرد این تئاتر اساسا آن بوده است که آنچه ( در افکار عمومی) اسرار پنداشته می شود («عواطف»، «موقعیت ها» و «تعارض ها») را به نمایش بگذارد. در همان حال ، این…

روایت جنایت پیشه گان و بلاهت نسیان زده ها!

تصویر: ثابتی در اوج قدرت حاشیه‌ای بر خاطرات پرویز ثابتی و مستند از تهران تا قاهره در ماه های اخیر (تابستان 1391) فرایند تاریخ نظری و تاریخ شفاهی ایران معاصر دو واقعه را تجربه کرده است که نمی توان دست کم به مثابه یکی از متخصصان علوم…

رویایی برای «آنها» ، کابوسی برای «ما»

جنبش «اشغال وال استریت» در «انسان شناسی و فرهنگ» انعکاس نسبتا زیادی یافت، نه به دلیل نوعی خوش باوری نسبت به «پایان قریب الوقوع سرمایه داری» و یا اتوپیاهای سوسیالیستی و بدیل های اقتصادی که به سرعت بتوانند به اجرا در بیایند: پانصد سال تغییر…

پیر کلاستر

ترجمه ناصر فکوهی (Pierre Clastres) پیر کلاستر انسان شناس فرانسوی در سال 1934 به دنیا آمد و در سال 1977 در یک تصادف کشته شد. کلاستر از فلسفه به انسان شناسی کشیده شد و در این راه آلفرد مترو (Alfred Metraux) و کلود لوی استروس بر او تاثیر…

کلود مایاسو

امانوئل تره برگردان ناصر فکوهی انسان شناس فرانسوی ( 1925-2005) کلود ما را ترک کرد و همراه خود دورانی خاص از انسان شناسی را برد. بسیاری از انسان شناسان نسل من بر این امر توافق دارند که کلود مایاسو با مرگ خود بخشی از زندگی ما را نیز از…

کارل پولانی

ترجمه ناصر فکوهی Karl Polanyi 1886-1964 تاریخ دان اقتصاد، آمریکایی و مجار تبار در سال 1886 در وین متولد ، در بوداپست بزرگ شد و در سال 1964 در کانادا در گذشت. پولانی پس از تحصیل حقوق و فلسفه در بوداپست از سال 1920 در وین مستقر شد و…

پل رادین

ترجمه ناصر فکوهی 1883-1959 Paul Radin پل رادین، انسان شناس آمریکایی در سال 1883 در لودز(Lodz) لهستان به دنیا آمد و پدرش در این شهر یک خاخام یهود بود. او در سال 1859 در شهر نیویورک درگذشت. رادین در سن بسیار جوانی وارد ایالات متحده…