مرور رده

دسته‌بندی نشده

رویایی برای «آنها» ، کابوسی برای «ما»

جنبش «اشغال وال استریت» در «انسان شناسی و فرهنگ» انعکاس نسبتا زیادی یافت، نه به دلیل نوعی خوش باوری نسبت به «پایان قریب الوقوع سرمایه داری» و یا اتوپیاهای سوسیالیستی و بدیل های اقتصادی که به سرعت بتوانند به اجرا در بیایند: پانصد سال تغییر…

پیر کلاستر

ترجمه ناصر فکوهی (Pierre Clastres) پیر کلاستر انسان شناس فرانسوی در سال 1934 به دنیا آمد و در سال 1977 در یک تصادف کشته شد. کلاستر از فلسفه به انسان شناسی کشیده شد و در این راه آلفرد مترو (Alfred Metraux) و کلود لوی استروس بر او تاثیر…

کلود مایاسو

امانوئل تره برگردان ناصر فکوهی انسان شناس فرانسوی ( 1925-2005) کلود ما را ترک کرد و همراه خود دورانی خاص از انسان شناسی را برد. بسیاری از انسان شناسان نسل من بر این امر توافق دارند که کلود مایاسو با مرگ خود بخشی از زندگی ما را نیز از…

کارل پولانی

ترجمه ناصر فکوهی Karl Polanyi 1886-1964 تاریخ دان اقتصاد، آمریکایی و مجار تبار در سال 1886 در وین متولد ، در بوداپست بزرگ شد و در سال 1964 در کانادا در گذشت. پولانی پس از تحصیل حقوق و فلسفه در بوداپست از سال 1920 در وین مستقر شد و…

پل رادین

ترجمه ناصر فکوهی 1883-1959 Paul Radin پل رادین، انسان شناس آمریکایی در سال 1883 در لودز(Lodz) لهستان به دنیا آمد و پدرش در این شهر یک خاخام یهود بود. او در سال 1859 در شهر نیویورک درگذشت. رادین در سن بسیار جوانی وارد ایالات متحده…